Agenda voor de leden vergadering  14 september 2018


1  Opening door de voorzitter

2. Herdenking overleden collega’s

3. Ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 7 april 2017

5. Verslag kascontrole commissie  en benoemen nieuw lid

6. Rondvraag

7. Sluiting en aanvang borrel

 

Notulen ALV 7 april 2017Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 1

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 2

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 3

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 4