OVERLIJDEN JAN ROOIJACKERS

Uit de rubriek Familieberichten van het bondsorgaan Trivizier van april j.l. vernamen we het bericht van overlijden van ons verenigingslid Jan Rooijackers. Hij overleed op 20 januari j.l. in de leeftijd van 62 jaar.

Jan was alleenstaand en zijn overlijden werd pas na enkele dagen ontdekt.

Jan heeft de Eerste Vakopleiding gevolgd in RM79B(V) welke aanving in augustus 1971.

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 1

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 2

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 3

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 4