OVERLIJDEN JACK PASTOOR

Ons bereikte het droeve bericht dat op 10 februari j.l. ons lid Jack Pastoor is overleden na een langer ziekbed. Jack heeft zijn Eerste Vakopleiding gevolgd in klas RM72 welke in juni 1969 aanving.

Het bestuur heeft namens de vereniging haar medeleven betuigd aan de weduwe.

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 1

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 2

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 3

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 4