OVERLIJDEN DOUWE DE JONG

Tot ons leedwezen moeten wij bekendmaken dat op de laatste dag van het jaar 2017 onze gewaardeerde secretaris Douwe de Jong is overleden.

Alle niet aflatende medische inzet van met name het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft niet mogen baten. De laatste weken ging de toestand van Douwe zienderogen achteruit en werd hij ook steeds verwarder; ernstige pijn is hem daarbij gelukkig bespaard gebleven.

Douwe is - nadat hij afscheid heeft kunnen nemen van zijn geliefden - op oudjaarsdag vredig ingeslapen. 

Wij hebben, ook namens de leden, onze innige deelneming betuigd aan de naaste familie.

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 1

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 2

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 3

Foto's Reünie 14 sept. 2018 deel 4